Wachtdienst

Raadpleeg de wachtdienst voor apothekers online, via smartphone of telefonisch.

Het wachthonorarium (+ € 5,32) wordt betaald door uw mutualiteit wanneer de apotheker een geneesmiddelenvoorschrift aflevert tussen 19u 's avonds en 8u 's morgens en gedurende de hele dag op zondagen of feestdagen.

Voor afleveringen zonder voorschrift vóór 22u betaalt u een wachthonorarium van € 5,32, na 22u bedraagt het wachthonorarium € 10

Het is zeer belangrijk dat u zich aanbiedt met  de electronische identiteitskaart of rijksregisternummer van de persoon voor wie u geneesmiddelen komt halen.

Zonder voorschrift is de wachttax steeds door de patiënt zelf te betalen!

Online

Apotheker via apotheek.be

Arts (Vl-Brabant) via mediwacht.be

Pediater van wacht via premierage.be of https://www.kinderartsenziekenhuishalle.be

Tandarts (Vl-Brabant) via tandarts.be

 

Via smartphone 

Gebruik de apotheek.be app. De apotheken van wacht worden op een kaart of in een lijst getoond, u kan ze contacteren en wordt ernaar toe genavigeerd. 

Via telefoon

Apotheker van wacht: 0903 99 000 (1,50 EUR/min, 24/24h)

Arts van wacht: 02 361 10 10

Pediater van wacht: bel uw pediater op het gebruikelijke nummer

Tandarts van wacht (Vlaams-Brabant):
09 033 99 69 (€ 1,5/min) of  
02 428 58 88 (WE en feestdagen 9-18u)

Dierenarts van wacht : 02 644 24 24

© 2013 - Webdesign Attractive Design. - Login