Wachtdienst

Raadpleeg de wachtdienst voor apothekers online, via smartphone of telefonisch. 

Tussen 19 u 's avonds en 8 u 's morgens alsook 's zondags en op feestdagen, wordt een wachthonorarium gevraagd. Dit wachthonorarium bedraagt minimum 5,04 € en wordt éénmaal per bezoek aangerekend. Deze som wordt volledig gedragen door uw ziekenfonds als u een voorschrift voorlegt waarop een terugbetaald geneesmiddel voorkomt. Zoniet zal dit honorarium ter uwe laste zijn. Het is dus zeer belangrijk dat u zich aanbiedt met  de electronische identiteitskaart of rijksregisternummer van de persoon voor wie u geneesmiddelen komt halen. Zonder voorschrift is de wachttax steeds door de patiënt zelf te betalen.

Buiten deze uren zal de apotheker van wacht geen wachthonorarium aanrekenen.

Online

Apotheker via apotheek.be

Arts (Vl-Brabant) via mediwacht.be

Pediater van wacht via premierage.be

Tandarts (Vl-Brabant) via tandarts.be

Via smartphone 

Gebruik de apotheek.be app. De apotheken van wacht worden op een kaart of in een lijst getoond, u kan ze contacteren en wordt ernaar toe genavigeerd. 

Via telefoon

Apotheker van wacht: 0900 10 500 (0,50 EUR/min, 24/24h)

Arts van wacht: 02 361 10 10

Pediater van wacht: bel uw pediater op het gebruikelijke nummer

Tandarts van wacht (Vlaams-Brabant):
09 033 99 69 (€ 1,5/min) of  
02 428 58 88 (WE en feestdagen 9-18u)

Dierenarts van wacht : 02 479 99 90